Hodit kamenem do louže je tak snadné

Zliv  »  Problémy Zlivi  »  Hodit kamenem do louže je tak snadné
26. 09. 2018 Bez komentáře ›› Redakce

I když se blíží ukončení mandátu stávajícího vedení města, nelze jen tak přejít „pozvánku“ pana Koudelky na poslední zasedání městského zastupitelstva uveřejněnou na stránkách Občanů pro Zliv. Této pozvánce předcházel dopis všem zastupitelům, který pan Koudelka podepsal jako předseda finančního výboru. Vyzýval zastupitele, aby nepodpořili některé projednávané body, a uváděl je v omyl, že pokud tak učiní, vystaví se trestnímu stíhání. Jednalo se prakticky o dva body: směnu pozemků v místě budoucího ZTV pro rodinné domky na Vartě spojené s budoucím prodejem stavebního pozemku a prodej objektu „baráčnické rychty“.

Pokud se jedná o pozemky na Vartě, vedení města se snaží zajistit možnost další výstavby rodinných domků, o kterou je stále značný zájem. Protože některé pozemky jsou ve vlastnictví soukromých osob, byl pro jejich získání do majetku města použit doposud ve Zlivi běžně používaný model, a to koupě pozemku městem, následně prodej náhradního pozemku o stejné velikosti osobě, od níž se vykupovalo, ale mimo plánovanou výstavbu. Za bezproblémový přístup bez přemrštěných požadavků a obstrukcí pak příslib přednostní koupě stavebního pozemku. Tolik doposud běžně používaná praxe, která byla použita i na ZTV Na Hobiznách u několika majitelů původních pozemků přímo za starostování pana Koudelky. Mimochodem, že výkupy pozemků nejsou jednoduchou záležitostí, to dokazuje i 12 let trvající výkupové řízení právě Na Hobiznách. Pokud město má záměr koupit nebo prodat majetek, musí to vždy schválit zastupitelstvo, a pak záměr vyvěsit na úřední desce. Toho využil pan Koudelka, a přesto, že věděl, oč se jedná, protože sám takto jako starosta postupoval, přihlásil se o koupi jednoho z prodávaných pozemků. On sice uvádí, že tím odvrátil trestní stíhání zastupitelů, což je ale naprostý nesmysl. Pravda je taková, že se snažil celou záležitost přípravy stavebních pozemků zastavit, nebo alespoň ztížit a oddálit, protože proti ní bez jakékoli alternativy vystupuje od samého začátku. Abychom mohli i přes opoziční obstrukce celou záležitost dokončit, museli jsme znovu požádat zastupitele o souhlas, tentokráte tedy se směnou pozemků. Tento záměr se musí rovněž vyvěsit, ale nemůže být napaden dalším účastníkem. A stejně tak bylo tedy postupováno i v dalších dvou případech. Pokud by nedošlo k odsouhlasení záměru, vznikl by problém i s plánovanou výstavbou nového vodojemu, který navazuje na ZTV. I přes úpornou snahu pana Koudelky se ale na zastupitelstvu vše podařilo schválit a v budování parcel se tak může pokračovat.

Teď k prodeji „baráčnické rychty“. Město tento objekt nepotřebuje, to je patrné z toho, že již 12 let není žádným způsobem využíván a bezprecedentně chátrá. Argument, který pan Koudelka proti prodeji uvedl v dopise zastupitelům, byl, že „s touto budovou nejsou spojeny žádné finanční náklady, může být v budoucnu zrekonstruována k účelu, který si město zvolí (například služebna městské policie, muzeum apod.)“ Někteří členové opozice tuto verzi poslušně zopakovali na zastupitelstvu, ale tento názor je slušně řečeno úsměvný. Nikdo z oponentů se totiž neobtěžoval objekt si před zasedáním ani prohlédnout, i když byl tento bod na pozvánce uveden. Právě proto, že s budovou nejsou spojeny žádné náklady již minimálně 12 let (ale spíše tak 25 let), je objekt v naprosto havarijním stavu. Původní cena byla stanovena soudním odhadcem na téměř milion korun, záměr byl schválen a řádně vyvěšen. Přihlásil se pouze jeden zájemce, ale s nedostatečným návrhem ceny 680.000 Kč. Ke schválení zastupitelům tak šel nový návrh na prodej za tuto minimální cenu a záměr bude znovu vyvěšen. Navíc na objektu je věcné břemeno pro vstup na zahrádku, na kterou není jiná cesta, než přes prodávaný pozemek, který k objektu náleží. V zájmu objektivity je nutné říct, že do objektu nebylo investováno jak za starostenství pana Koudelky, tak v období před i po jeho mandátu. Jak to dopadne, když do majetku nejsou vkládány finanční prostředky ani na základní údržbu, jsme viděli na příkladu Mydláku, rychta dopadla ještě mnohem hůř a je skutečně v bídném stavu. Její prodej by byl jednoznačně pozitivním krokem.

Ještě k termínu konání zastupitelstva. Pan Koudelka opravdu zveličuje význam své osoby, když se pozastavuje nad jeho konáním v jediné středě, kdy je v zahraničí. Při určování data jsme se řídili termíny, které jsou zákonem dané, a to je zveřejnění termínu 15 dní před konáním zastupitelstva. Nikdo z nás neměl ani ponětí o jeho zahraniční cestě.

Celá záležitost byla tak od bývalého starosty vedena podle osvědčeného scénáře. Za použití polopravd a pololží zkoušel navodit atmosféru nedůvěry a pochybností. Stačí hodit kámen do louže a na všech, kteří jsou kolem, určitě ulpí nějaká ta špína. Pak už stačí jen zpovzdálí pozorovat, jakou to napáchá škodu. S takovým jednáním se ale nehodláme smířit.

Podepsáni radní města
Milan Drázda, Eva Jílková, Tomáš Kučera a Roman Pražák


Zanechte komentář