O stránce

Zliv  »  O stránce

Vážení návštěvníci,

tato stránka byla založena jako informační a diskusní fórum všech občanů a sympatizantů města Zliv, kterým není lhostejné, jak se ve městě žije a jakým způsobem je město spravováno. Budeme Vás průběžně informovat o dění zejména na zasedáních zastupitelstva města, krocích rady a starosty, stejně tak jako o zajímavých občanských iniciativách a projektech pro město prospěšných. Chceme zde rozebírat i kulturní, sportovní a společenské akce, které ve městě probíhají, jakož i věci zcela všední, které ve Zlivi řešíme dnes a denně.

V rámci těchto stránek nemáme pouze ambici informační, ale hlavně diskusní. Rádi bychom Vám dali možnost, aby bylo prostřednictvím stránek formulováno veřejné mínění občanů Zlivi, kteří se chtějí podílet na pozitivním rozvoji města. Rádi uveřejníme Vaše vlastní články a ke všem zde zveřejněným materiálům budete moci přidávat své vlastní názory do diskuse. Pokud možno uvádějte u příspěvků své skutečné jméno, nestyďte se za své názory a nenechte se nikým zastrašit.

Chtěli bychom Vám, občanům Zlivi, poskytnout co nejširší informace o takových záležitostech jako je rozpočet města, fungování městských organizací, nakládání s městským majetkem atd. Za tímto účelem budeme na našich stránkách uveřejňovat i písemné podklady (např. schválené rozpočty a důvodové zprávy k nim), o kterých jednalo zastupitelstvo na svých veřejných zasedáních, a budeme i komentovat jejich kvalitu a srozumitelnost, včetně toho, jak rozuměli věci jednotliví zastupitelé a např. pan starosta, od kterého všichni očekáváme porozumění největší. Budeme pečlivě dbát na to, aby vládnoucí  skupina místních politiků (samozřejmě vyjma komunistů a jejich neuvěřitelných plánů např. zamezit nové výstavbě) dodržovala svůj původní volební program. A tam, kde tomu tak není, budeme na tyto skutečnosti upozorňovat a žádat jejich nápravu.

Věříme, že budete na rozvoji našich stránek spolupracovat a že si své názory nenecháte jen pro sebe a pro diskuse v restauracích. Konečně existuje možnost, jak dát veřejně prostor vlastnímu názoru, a ve chvíli, kdy nás takových bude velké množství, nebude možné nás ignorovat.

Vítejte na stránkách www.problemyzlivi.cz, jejichž součástí bude i iniciativa www.obcaneprozlivbezkomunismu.cz, která je přímou reakcí na nemravné (a předem údajně nemožné) spojení strany „Občané pro Zliv“, ale i zastupitele zvoleného za KDU-ČSL, s komunisty a jejich zrůdným odkazem.

Budeme taktéž rádi za jakékoli Vaše připomínky k fungování stránek, pokud máte nápady, jak je vylepšit, nenechte si je pro sebe a napište nám na info@problemyzlivi.cz.