Jak starosta odpověděl na otevřený dopis?

Zliv  »  Přišlo nám e-mailem  »  Jak starosta odpověděl na otevřený dopis?
18. 04. 2019 Bez komentáře ›› Redakce

Na Facebooku Občanů pro Zliv nedávno vydala hojně sdílený článek opoziční zastupitelka paní Smíšková. Odpověď starosty určitě stojí za přečtení…

Vážená paní doktorko,
chtěl bych Vám v prvé řadě poděkovat za zaslaný dopis. Dala jste mi příležitost Vás tak lépe poznat. Jakkoliv není ve Vašem dopise položena žádná konkrétní otázka, na kterou bych měl jako starosta odpovídat, reaguji na některá témata.

Vážená paní doktorko, ujišťuji Vás, že je mi každého padlého stromu líto. A věřte, že rozhodování o kácení nejsou jednoduchá. Prosím, nepodsouvejte mi nějaké barbarské úmysly s městkou zelení, bezdůvodné či masivní kácení v lesích či městských parcích. Kácené stromy jsou vždy vidět a je proto velmi snadné rozdmýchávat či podporovat negativní nálady mezi veřejností. Zato ty stromy, které jsem přes četné žádosti občanů, a mnohdy i k jejich nelibosti, nedovolil porazit, stojí na svém místě dál a nikoho ani nenapadne, že byly kdy v ohrožení. Rád bych doplnil, že přes veškerou potřebnou péči je každý strom ve městě potenciálně rizikový. Jako starosta nesu permanentní a přímou odpovědnost za škody způsobené pádem větví nebo stromů. Když takový strom selže, jsou ti, kteří trvali na jeho zachování, zpravidla hodně daleko a nedostupní.

Jako zastupitelka jste byla na konci ledna přítomna pracovnímu setkání, na kterém jsem Vás a další přítomné kolegy informoval mj. i o záměru proměny veřejné zeleně v Bezdrevské ulici. Uvedl jsem důvody, celkový rozsah zásahu a zmínil, že následná výsadba bude druhově pestrá. Dojde k dosazení solitérních stromů, několika nízkých kvetoucích stromových kultivarů, vysazení řady keřů, řádnému zatravnění a vhodnému doplnění o prvky městského mobiliáře. Měla jste tehdy prostor se k tomuto vyjádřit, mohla jste protestovat, požadovat odložení rozhodnutí, dotazovat se apod. Nikdo se neozval. Zde bych jen podotkl, že v rámci nové výsadby jsem pamatoval i na edukační rozměr záměru. Rád bych, kdyby se pod dohledem odborné firmy, ale třeba i pod Vaším dozorem, účastnily nové výsadby děti z MŠ a ZŠ Zliv a zasadily si svůj strom, který s nimi poroste.

Ke kácení stromů na ZTV Varta se mnoho vyjadřovat nemohu, asi již víte, že jsem byl na Policii ČR a podal trestní oznámení. Vše bude předmětem šetření a nemohu proto šířit nějaké informace a dělat závěry. Od začátku však bylo zřejmé, že bez kácení se to neobejde. Jako dlouholetá zastupitelka jste o záměru budování ZTV Varta jistě věděla. Možná jste se i průběžně ptala, jaký bude výsledný tvar území, kolik parcel tam bude, kolik stromů bude nutno porazit a kolik se jich vysadí, možná jste i protestovala, poukazovala na dopady pro životní prostředí, nevím. Nechci se tím obhajovat, ale spuštěný proces, který stál již mnoho finančních prostředků, jsem „zdědil“. V minulosti podniknuté kroky již nejsou vratné. Nezbývá než napnout síly a směřovat k realizaci. Bez ní by vše dosud vykonané ztratilo smysl, lidé by se nedočkali svého bydlení, padlé stromy by se nezachránily, vložené prostředky nevrátily.

Vážená paní doktorko,
vězte, že už i já jsem se setkal s pojmy jako jsou retenční nádrže, vsakovací pruhy a průlehy, podzemní vsakovací zařízení nebo zelené střechy. Vše to souvisí s tím, nenechat všechno „plavat“, ale pokud možno co nejvíce zadržet dešťovou vodu a vyhnout se tak jejímu odtoku z krajiny do kanalizace. Uvažuji-li o budoucnosti města, o jeho rozvoji a vzhlednosti, tak jdu i tímto směrem. Vedle toho se zabývám i možnostmi aplikování trendů současnosti v oblasti tzv. smart city v prostředí Zlivi. Ale to je poněkud jiné téma, třebaže se zátěží životního prostředí souvisí (snižování spotřeby energií, monitorování svozu odpadu apod.).

Lidé spolu nemusí vždy souhlasit, přesto si mohou zachovat zdvořilou, třeba i formální, úroveň komunikace. Vracím se nyní v myšlenkách k ustavujícímu zastupitelstvu, kde jsem vyslovil výzvu k využití intelektuální kapacity zastupitelstva ve prospěch rozvoje města. Pojďme o to usilovat.

S úctou
MgA. Bc. Petr Ferebauer


Zanechte komentář