Jak měl být ve Zlivi wellness

Zliv  »  Problémy Zlivi  »  Jak měl být ve Zlivi wellness
20. 12. 2014 Bez komentáře ›› Redakce

Poslední veřejná schůze zastupitelstva ukázala, že ve Zlivi bude nyní opozice opravdu velmi ostrá! Využila toho, že bylo omluveno několik zástupců koalice, a rozjela úžasné divadlo.

Šokující byl už požadavek s. Mrázka na zrušení usnesení rady města, že momentálně město nehodlá kupovat objekt bývalé pošty, protože cena je příliš vysoká (3 620 000 Kč). Lídr komunistické kandidátky ve Zlivi tvrdil, že něco takového nemůže rada sama rozhodnout a že to musí udělat zastupitelstvo. Je to samozřejmě naprostý nesmysl, zastupitelstvo by vše muselo posvětit jen v případě, že by rada byla PRO zakoupení objektu v takové hodnotě od jiného subjektu. Celý požadavek pana Mrázka je o to víc zarážející, že něco podobného odhodlaně tvrdil člověk, který v radě města seděl přes 20 let. Ani tolik let asi nestačilo k tomu, aby si takovou základní věc bývalý místostarosta osvojil.

Ale pojďme k pohádce o zlivském wellnessu. Nejprve zástupci opozice společně s ostatními schválili nový územní plán města, aby ale následně „zabránili“ vrácení dvou parcel Na Hobiznách do prodeje občanům, protože zde chtějí jakési welness zařízení. To je sice možná pro někoho bohulibá myšlenka, ale právě onen schválený územní plán v těchto místech wellness zařízení bohužel/dík nedovoluje!

Abychom citovali přímo z textové části nového územního plánu:

Plochy bydlení – v rodinných domech

Hlavní využití (převažující účel využití)
· bydlení

Přípustné využití
· bydlení – zejména formou rodinných domů respektující hodnoty území, s možností odpovídajícího zázemí (např. sady, užitkové zahrady) o dále je možno umisťovat stavby nebo zařízení (a provádět s nimi související terénní úpravy) bezprostředně související s bydlením, sloužící výhradně pro vlastní potřebu a nesnižující kvalitu prostředí pro bydlení (např. bazény, skleníky, pařeniště)
· pouze v ploše Bm-2 umístění bytových domů
· rekonstrukce stávajících staveb pro bydlení
· veřejná prostranství
· ubytování jako doplňková funkce k bydlení např. v rámci rodinných domů
· drobná podnikatelská činnost např. nerušící výroba a služby charakteru drobné (např. prodej potravin a drobného zboží, krejčovství, kadeřnictví, zahradnictví, spravování obuvi, manikúra, pedikúra, rehabilitační služby, wellness) doplňující bydlení
· administrativa – správa a řízení (např. kanceláře)
atd. (pozn.: zkráceno redakcí, další body nejsou pro tento případ podstatné, celý dokument k nalezení ZDE)

Nepřípustné využití
· bydlení formou bytového domu mimo přípustné
· rekreace včetně staveb pro rodinnou rekreaci
· ubytování včetně staveb ubytovacích zařízení mimo přípustné
· občanské vybavení mimo přípustné

Pro většinu z vás je to jasné na první pohled – plochy bydlení jsou zkrátka určeny primárně k bydlení, k tomu samozřejmě může být přidružena např. drobná podnikatelská činnost, ale rozhodně ne „městské sportoviště“, jak nazývají svůj výmysl na stránkách „Občané pro Zliv“. Pokud někde nalezl zástupce opozice slovo „wellness“, pak přidružené u slov „doplňující bydlení“! Tudíž rozhodně nemůže na daném místě stát samostatný (a teď citujeme opět stránky OPZ) „objekt se sálem, squashovými kurty, saunou, vířivkou, případnou posilovnou, a pokud by finance dovolily i relaxační bazén“! Leda by ho měl pan Koudelka (či někdo jiný) na zahradě…

Hrdinná záchrana dvou parcel před prodejem občanům tak byla naprosto nesmyslná, zbytečná a hloupá. Opozicí navrhované využití pro dané parcely totiž není možné. Pokud tedy chtěla opozice, aby Na Hobiznách mohlo být „městské sportoviště“, neměla v předcházejícím bodě pomoci schválit územní plán města, který to zakazuje.

PS: Půl roku byly za starostování pana Koudelky tyto dvě parcely volně k dispozici a žádný zájemce o ně tehdy nebyl, takže ten „někdo, pro nějž byly tyto parcely nachystány“, jak píše na stránkách OPZ paní Koudelková, bude asi hodně tajemný, když se půl roku skrýval a zapomněl se ozvat. Pokud se paní Koudelková ptá v závěru svého článku: „Je tedy nějaký rozumný důvod, proč parcely odblokovat a prodat?“ Co byste jí odpověděli?


Zanechte komentář