Soudružský dopis

Zliv  »  Problémy Zlivi  »  Soudružský dopis
11. 02. 2011 4 komentářů ›› Redakce

Když jsme oficiálně spouštěli naše stránky www.problemyzlivi.cz, nečekali jsme, že prvním přispěvatelem bude předseda místní organizace Strany pan Mrázek. Jeho příspěvek si můžete přečíst pod názvem „Vážení nejlepší a neomylní“.

I když se s logikou pana místního stranického předsedy polemizuje velmi komplikovaně, považujeme za užitečné tak touto formou učinit. Pan Mrázek předně ve svém textu chápe, že někteří občané města by uvítali stránky, na kterých by mohli diskutovat, nicméně doporučuje jim raději chodit na schůze zastupitelstva. Jsme rádi, že Strana ví, co je pro občany nejlepší, ale zatím je to zaplaťbůh na nich samotných.

Dále pan Mrázek vyslovil smělý názor, že tvůrcům stránek ani nejde o diskusi, ale o napadání jim nevyhovujících jednotlivců a skupin. Svádí to až téměř k použití výrazu třídní boj, kdy na základě odlišnosti v sociálním původu jsou někteří jednotlivci a skupiny nespravedlivě pronásledovány. Chtěli bychom všechny ujistit, že o to nám skutečně nejde. Nechceme nikoho pronásledovat, diskriminovat, znevýhodňovat či dokonce zastrašovat. Jsme toho názoru, že to dokazuje i tato polemika s poselstvím pana Mrázka. Byť je namístě podotknout, že Strana se takto velkoryse před rokem 1989 nechovala. Pokud by pan Mrázek zaslal na OV či KV Strany před listopadem takto výrazně nesouhlasný dopis jako zaslal nám, pravděpodobně by přišel o práci, jeho děti by měly problémy se studiem a možná by to i skončilo ještě smutněji.

Pan Mrázek si nevybral dobře ani pana Radoslava Brzobohatého. Vzpomeňme na jeho skvělou roli ve filmu „Všichni dobří rodáci“, kde hrál postavu sedláka, který měl ve své obci neotřesitelnou autoritu, kterou nemohli místní komunisté při nucené kolektivizaci v 50. letech minulého století překonat jinak, než bezpříkladným a protiprávním vězněním tohoto statečného a morálně nezpochybnitelného člověka.

Jen krátce k polemice ohledně volebních výsledků. Nejde o to, zda uspěl pan Kučera nebo Věci veřejné. Pan Kučera zřejmě uspěl, je-li jako nezávislý kandidát v zastupitelstvu města. Ale rozumíme vrozené potřebě komunisty zpochybňovat demokratické procesy a také názory téměř 10 % voličů, které pan Kučera zastupuje. Zajímavé je spíše srovnávání KSČ(M) s demokratickými stranami. Voliči, kteří nevolí některou demokratickou stranu, nevolí automaticky proti ní, zkrátka volí ve velké většině jinou demokratickou stranu. To u komunistické strany pochopitelně neplatí. Postoj vyjádřený volbou některé z demokratických stran je totiž možno vždy považovat za odmítnutí diktatury proletariátu. Takže zde čísla soudruha Mrázka trochu haprují.

K dovětku pana Mrázka, že „pan starosta se na jeho slovo skutečně může vždy spolehnout“, říkáme na rovinu – ano, věříme tomu a máme z toho mrazení v zádech. A možná ho má i bývalý pan starosta Štabrňák, jemuž původně své slovo soudruh Mrázek po volbách také přislíbil. Ve věci podpory výstavby Stranou pana Mrázka pak stačí odkázat na znění volebního letáku KSČM, kde se uvádělo:

Bydlení, bod 1: Nechceme, aby se Zliv stala stále rozšiřujícím satelitem.

Rozvoj města, bod 1: Nechceme zásadně měnit územní plán města.

Obavy pana Mrázka z cenzury pak chápeme, a to minimálně  při vzpomínce na demokratickou výzvu „Několik vět“ z roku 1989, kterou si pracující sice nesměli přečíst, ale museli podepsat, že s ní nesouhlasí. Nicméně tyto obavy nesdílíme, natolik už je svoboda a demokracie v České republice zakořeněna.

Závěrem nezbývá než poděkovat panu Mrázkovi za jeho diskusní příspěvek, sice se velmi snažil, aby personifikoval naše stránky s jedinou osobou pana Kučery, což je k jeho smůle nesmysl. Když ale bude mít zase někdy chvilku, nechť nám zase zkusí napsat, třeba odpovědi na následující otázky:

Kde jsme napsali, že jsme nejlepší? Jaký osobní prospěch máme z těchto stránek? Je argumenty podložená kritika podrážení nohou?

Hezký den, VAŠE  REDAKCE


Komentáře

 1. Bohuslav Mrázek napsal:

  Vaše redakce – p.Kučero.
  V závěru tohoto článku jste mne vyzval k odpovědi. Proto naposledy píši na tyto stránky. Naposedy proto, že je považuji za neseriózní a vůbec ne apolitické. Píšete neověřené věci a demagogicky a účelově matete občany. Reaguji na některé věci ve vašem článku a odpovím na vaše otázky.

  Nejsem profesionál, ale myslím, že se nejdříve uvádí původní článek a poté související reakce která odkazuje na určitá místa v předcházejícím článku. Ne tak jak jste to provedli vy, že jste nejdříve uveřejnili reakci (i když s odkazem) a po určité časové době to na co jste reagovali.

  Nejsem předsedou žádné místní organizace Strany ve Zlivi ani jinde i když nevím o jakou stranu vám jde.

  Uvádíte, že doporučuji občanům chodit na zastupitelstvo. Nic jsem nedoporučoval, jen jsem vyjádřil svůj názor na to proč je zastupitelsvo veřejné. Tam občané mohou své připomínky snáze uplatnit a neskončí to tak, že je někam napíší. Nevyjadřoval jsem se za žádnou Stranu,ale sám za sebe.To platí i pro další odstavce. To o co vám jde ponechám na posouzení těch kdo tyto stránky navštěvují. Žádné poselství jsem nikomu neposílal a už vůbec nemůžete vědět jaké potíže jsem měl já a má rodina před r.1989.

  K Radkovi Brzobohatému. Role je role.On totiž hrál také v „MajoruZemanovi“ a
  a dalších věcech. To co jsem uváděl byl jeho vlastní výrok.

  Ohledně volebních výsledků. Čísla jsou jasná a nevyjadřujte se za voliče, stejně nevíte proč volili tak jak volili. Jsou svéprávní a vyjádřili svůj svobodný názor. I když vám se asi nelíbí.

  Panu Štabrňákovi jsem nic osobně nesliboval. Byla učiněna určitá dohoda dvou skupin kandidátů. Nebyl jsem to já ani nikdo z KSČM kdo tuto dohodu první porušil. Jak postupovala KSČM při povolebních jednáních bylo zveřejněno v jejích skříňkách a každý si to mohl přečíst.

  Ve věci podpory výstavby města. Nestačí účelově vybrat z programu KSČM bez souvislostí pouze body které se vám hodí. Z programu cituji.
  Bydlení:
  1.Nechceme. aby se Zliv stala stále se rozšiřujícím satelitem.(To jste uvedli vy, program však pokračuje) Novou výstavbu zajišťovat pouze pro stávající občany města, zejména mladé rodiny.
  2.Podle potřeby zajišťovat výstavbu bytů, především starovních a sociálních.
  3.Po dobu neustálého zvyšování životních nákladů občanů, nezvyšovat nájemné v obecních bytech a nezvyšovat daň z nemovitostí.
  4.Dokončit stavbu sítí pro rodinné domnky u trati.
  Rozvoj města:
  1. Nechceme zásadně měnit územní plán města.

  Další body se již netýkají výstavby. Územní plán nechceme zásadně měnit z toho důvodu, že si myslíme, že současný plán dává prostor pro výstavbu přibližně 70 rodinných domů a minimálně tří bytových domů. Což je pro občany Zlivi dostatečné. Nestojíme o satelity pro budějovičáky,pražáky a
  podobné zájemce o výstavbu a to bytovou nebo průmyslovou.

  Otázky.
  Nikde jste nepsali, že jste nejlepší, ale podle mého názoru se tak chováte.
  Já jsem nikde nenapsal, že máte z těchto stránek prospěch.
  Neuvedli jste jediný věcný argument k napadání mé osoby.To není kritika.

  Nežádám vaši odpověď ani komentář. Myslím,že ti kdo si to přečtou jsou schopni si udělat svůj vlastní názor.

  • Tomas Kucera napsal:

   Nejen, že evidentně nejste profesionál, ale asi neznáte hodiny. Váš dopis byl zveřejněn jako první 11. 2. v 9:47 a článek, který na něj reaguje, následně 11. 2. v 9:54. Chronologicky jsou pak řazeny jako všechny ostatní na našem webu od nejstaršího dole, po nejnovější nahoře (samozřejmě s výjimkou uvítacího článku).

   Jinak je článek prací redakce a spolupracovníků, jména si můžete najít v sekci kontakt. Už jsem vám totiž jednou vysvětloval, že já jeho výhradním autorem rozhodně nejsem.

   Já mohu za sebe napsat, že vy, dle mých informací, jste prvním člověkem, který tehdejší dohody porušil. Původní dohoda, jak mi byla tlumočena den po volbách panem Štabrňákem, totiž zněla tak, že vám jde o místo v radě, o místostarostovi nebyla řeč. O tuto pozici jste si řekl až následně ve chvíli, kdy jste zjistil, že byla nabídnuta mé osobě, což jste zjevně nemohl přenést přes srdce. Když vám pak ODS nechtěla dát písemně, že místostarostou budete vy, udělal jste to, co jste předtím zcela vylučoval (jak jsem na vlastní uši slyšel při vašem telefonátu s panem Pražákem), a spojil jste se s Občany pro Zliv. Tolik asi k tomu, kdo porušuje dohody.

  • J.Veselý napsal:

   Dobrý den pane Mrázku,
   po předčtení Vašeho komentáře jsem si uvědomil, jaké mám neskutečné štěstí, že nejsem obyvatelem Zlivi. Jak chcete určovat, kdo se k Vám bude stěhovat a kdo ne? Podle jakého měřítka? Nebo chcete po vzoru KSČ s Československem obehnat Zliv ostnatým drátem a okolí pro jistotu zaminovat? KSČM je všeobecné zlo a jestli pane Mrázku nechcete, aby Vás autoři těchto stránek napadali, tak z této strany vystupte. Pokud ne, tak se nemůžete divit, že tomu tak je. Vy všichni co jste umožnili vstup KSČM do vedení města, by jste se měli stydět a vzdát se funkcí! Jste ostudou nejen Vašeho města, ale i celé republiky. Pro tento čin neexistuje žádná omluva, ani vysvětlení. Autorům těchto stránek přeji, ať vytrvají v boji proti KSČM, ať už ji v jejich městě zastupuje pan Mrázek, nebo kdokoliv jiný.

 2. M. Čáp napsal:

  Pane Mrázku, vy nechcete, aby se do Zlivi stěhovali lidi z Prahy nebo Budějovic? Divná úvaha, sám jsem se do Zlivi přistěhoval a nevím, proč by to mělo být špatně, vždyť to městu přináší peníze. A nepřistěhoval se sem náhodou i současný starosta? To ho hodláte vyhnat?

Zanechte komentář