Šedočerná kultura v obci

Zliv  »  Přišlo nám e-mailem  »  Šedočerná kultura v obci
1. 10. 2014 3 komentářů ›› Z e-mailu

Není to zdaleka poprvé, kdy dáváme na našich stránkách prostor občanům, dnešní příspěvek nám poslal Jiří Prček…

„Předat kulturní dům takovému provozovateli, aby sloužil svému původnímu záměru.“ — Podobně zněla slova z úst starosty Koudelky při odebírání KD Pražákovým a předávání do rukou dalšího provozovatele A1 Commerce s. r. o. V kulturáku poté proběhnul lehký facelift, začalo se vařit a touha po zlepšení byla patrná…,  avšak horní štok domu (tzv. vinárna) přesto zaznamenal razantní úbytek zákazníků. Při konání diskoték pořádáných touto společností byl parket hlídán steroidovým komandem bez vlasů vyznačujících se neobyčejnou arogancí. Tahle banda prakticky každou akci mlátila syny a dcery Zlivi takovým způsobem, že si vysloužila nejedno trestní oznámení.

Původní záměr. Skvělé, funguje to!

Ale ještě nebylo tak špatně, aby nemohlo být hůř. A1 Commerce se stáhlo a KD Zliv předalo dál jakémusi Tomáši Kláskovi. Pan Tomáš se vyznačuje manažerskou omezeností a naprostou neznalostí problematiky restauračního byznysu (ignorace úklidu střepů v okolí KD je kapitolou sama pro sebe). Mezi největší veřejně rozšířený frk jeho činnosti patří neplacení a odpojení eletřiny den před plesem města (proslýchá se, že starosta Koudelka osobně žehlil tento exces).

Hostinský Klásek uspořádal v sále KD celou řadu neúspěšných (rozuměj zoufale málo navštěvovaných) akcí, avšak poslední dobou se rozšoupnul jak nikdy — začátkem září na FB profilu KD Zliv avizuje hned dva koncerty kapely Parkán a jedenkrát Alkehol. Aktivita na první pohled bohulibá. Má ale své mouchy, protože jako reklamní stojany pro své promo pan Tomáš používá sloupy veřejného osvětlení (a jiný veřejný prostor), které natře tapetovým lepidlem a aplikuje plakát — tím pádem poškodí. Ano, řeč je o černém výlepu. Vadí, pohoršuje a znečišťuje. Při upozornění na nekalé pořadatelské chování příspěvkem na facebook profil KD Zliv je tento koment bez odpovědi během několika desítek minut správcem stránek smazán.

Černý výlep bývá v dnešní době trestán různě. Pokud se posuzuje jako ničení veřejného majetku (vandalismus) a skutková podstata trestného činu je naplněna, kluk s lepidlem může dostat až tři roky nepodmíněně — musel by ho však někdo chytit při činu. Dle nového Občanského zákoníku lze posuzovat černý výlep i jako neoprávněný majetkový prospěch (bezdůvodné obohacení). Tímto se obejdou brigádníci se štětkou a odpovědnost padá přímo na pořadatele akce, který má z černého výlepu prospěch. Pan Tomáš by tedy vyfasoval peněžitou sankci, kterou si za ničení našeho města nepochybně zaslouží.

Dostane za černý výlep Tomáš na zadek? Odstraní desítky plakátů hyzdících Zliv? Zakousne se do něj tygr?… nebo se bude věnovat své devaterořemeslné firmě?


Komentáře

 1. Otevřený dopis starostovi Zlivi p. Koudelkovi

  Vážený pane starosto,
  nedávno se na internetu objevil článek o KD Zliv a tak i my, spolek Racek, jsme se o tuto problematiku zajímali a zjistili i několik dalších věcí týkajících se Kulturního domu ve Zlivi.
  Proto máme na vás několik otázek, na které nám určitě odpovíte, a věříme, že včas a ne třeba až po volbách.

  1. Kdo je vlastně nájemcem KD Zliv?

  Město pronajalo kulturní dům (dále jen KD) firmě A1 Commerce (panu Švarcovi), ale dnes je pronajímatelem jakýsi p. Tomáš Klásek, přestože všude stále figuruje firma A1 Commerce. Takže buď je p. Klásek spolumajitel nebo jednatel firmy a jestli ne, určitě proběhlo nové výběrové řízení na pronájem…
  -kdy tedy nové výběrové řízení proběhlo? Za jakých podmínek?

  2. Je v součastné době uhrazen nájem za KD městu a není zde žádný dluh?

  -mohl byste nám sdělit, kolik dělá současný roční nájem (pro rok 2014) a kolik platil předchozí nájemce (v roce 2010)

  3. Víte o tom, že KD je odpojen od topení z teplárny a dlužná částka za topení je více jak 200tis ?

  – tuto informaci máme přímo od zaměstnance KD a potvrdila nám ji i zaměstnankyně úřadu, která nám řekla, že i vy sám o tomto dluhu víte, ale nechcete ho nejméně do voleb řešit

  4. Jak budete postihovat p. Kláska za černý výlep a ničení městského majetku?

  -Popř. jaké město už podniklo kroky, neboť plakáty hyzdí Zliv již 3 týdny.

  5. U bývalého nájemce byl jako hlavní důvod výpovědi uveden tento: „porušení smlouvy konáním prodejních akcí“. Jak je možné, že nadále probíhající prodejní akce najednou nevadí a nejsou důvodem k výpovědi?

  -je tedy toto „ono vaše revidování špatných či nevýhodných smluv uzavřené městem“?

  6.Co vy osobně si myslíte o budoucnosti a fungování Kulturního domu?

  -jestli je pravda, že p. Švarc přenechal KD p. Kláskovi za tučné odstupné a p. Klásek si myslí, že veškeré vybavení je jeho, neboť ho koupil od p. Švarce, může se stát, že začne díky dluhům tento městský majetek prodávat. Dále mu budou přibývat dluhy za neplacení energií. Dále má dluhy za neplacení sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance. Zaměstnancům při podepsání prac. smlouvy dává okamžitě podepsat výpověd s datem o den mladším, než je pracovní smlouva. Brzy na takovéhoto ,,podnikatele“ bude exekuce a v tom případě i na zařízení KD, kde on bude uvádět, že je jeho a možná má i papír, že ho za odstupné od p. Švarce opravdu koupil. Pak nám nastane podobná situace jako před lety s p. Wysogladem a než se spor právně vyřeší bude Kulturní dům ve Zlivi rok možná dva uzavřen.

  7. Jak probíhala poslední inventarizace majetku v KD?

  – jestli je pravda, že současný nájemce si myslí, že je majitelem zařízení, jak potom byla provedena inventura tohoto majetku?
  Byla provedena za jeho přítomnosti nebo bez něj?

  Ve Zlivi dne 2.10.2014 Ing. Vladimír Čech spolek Racek

 2. Mgr. Klára Koudelková napsal:

  Milí čtenáři, nikdo tady asi nezveřejní reakci lidí, kterých se otevřený dopis dotýká, proto se toho ujmu. Čerpala jsem z fcb, kde se otevřený dopis objevil ještě před doručením adresátovi.

  Stanislav Schwarz:“ Byť se mé osoby již tato problematika netýká, pro zjednodušení uvedu pár faktů. K obsahovým nepřesnostem v dopise, vzniklým pravděpodobně přepsáním, se nemá smysl vyjadřovat, to každý pochopí, jak to bylo myšleno.

  KD byl pronajat společnosti A1 Commerce s.r.o.. a jejím jednatelem a společníkem byl v té době pan Schwarz, tedy já.
  Za mého vedení byl KD provozován naprosto bez problému a myslím, že není pochyb o tom, že ke spokojenosti všech.

  V listopadu 2012 byla společnost A1 Commerce s.r.o. prodána a novým společníkem a jednatelem se stal pan Klásek.
  Veškerá tato fakta si může každý občan ověřit zdarma ve veřejném obchodním rejstříku.

  Od tohoto data již nemám já, jako osoba s provozem KD nic společného.
  Společnost byla prodána jako celek, tedy včetně nájemní smlouvy na KD a včetně veškerého vybavení, které BYLO majetkem společnosti A1 Commerce, včetně jeho soupisu a veškerých účetních dokladů spojených s pořízením vybavení.

  Pokud by si tedy pan Klásek nebo někdo myslel, že zařízení KD, které vlastní město, je majetkem pana Kláska, musel by mít hodně bujnou fantazii:-)
  Pan Klásek samozřejmě přesně ví, co je a co není v majetku společnosti, kterou vlastní.

  Vice o fungování obchodních společností lze nastudovat na internetu. Nájemce se tedy za celou dobu trvání smlouvy nezměnil. Stále je nájemcem společnost A1 Commerce.

  Společnost byla mnou prodána z osobních důvodů a cena vycházela z účetní hodnoty majetku společnosti ke dni prodeje.
  Zároveň s datem prodeje byly také vyrovnány veškeré závazky společnosti, které se vztahovaly k době před prodejem.

  Společnost tedy byla předána v perfektním stavu, naprosto bez jakýchkoliv dluhů nebo závazků třetím stranám.

  Tolik z mé strany, informace od zdroje, nikoliv typu, jedna paní povídala:-)

  Ovšem některé dotazy typu, „je pravda, že si pan Klásek myslí…“, mi přijdou dost zcestné. Ale věřím, že pan Koudelka bude vědět, co si pan Klásek myslí a pokud skutečně ano, bude aspirovat na titul věštěc roku

  A samozřejmě pan Klásek, nemůže mít papír na to, že by mu pan Schwarz prodal majetek města, neboť pan Schwarz ho logicky nikdy nevlastnil. Nemohl jsem ho tedy ani prodat, tedy alespoň ne podle českého právního řádu Teoreticky by se takto dala vlastně prodat celá Zliv, stačilo by, abych na to dal panu Kláskovi papír

  Jak je provozován KD nyní, se mne již netýká a vyjadřovat se k tomu nebudu.

  Pěkný den všem zůčastněným.
  Stanislav Schwarz “

  Jan Koudelka:“ Vážený pane Čechu,

  dnes, 06.10.2014, v dopoledních hodinách mi byl doručen Váš otevřený dopis, který koluje mezi Vašimi členy na Facebooku. Je škoda, že jste ho v pátek nepodal v úředních hodinách na podatelně, abych se k němu dostal ještě v pátek, namísto jeho vhození do schránky na noviny.

  Starost Vaše i, nezainteresovaných členů, spolku Racek mě potěšila. Bohužel ani Váš otevřený dopis nevybočuje ze stylu dokumentů vydávaných a prezentovaných spolkem Racek. Mrzí mě, že se neobtěžujete ověřit si ani veřejně dostupné informace např. na obchodním rejstříku.

  Celou řadu informací uveřejnil již pan Schwarz v reakci na Facebooku, nicméně se k Vašim dotazům rád vyjádřím:

  1. Kdo je vlastně nájemcem KD Zliv?
  Nájemcem je po celou dobu pronájmu společnost A1 Commerce s.r.o. (IČ: 28114833) a žádné nové výběrové řízení neproběhlo.

  2. Je v současné době uhrazen nájem za KD městu a není zde žádný dluh?
  Společnost A1 Commerce s.r.o. má vůči městu uhrazeny všechny závazky.

  3. Víte o tom, že KD je odpojen od topení z teplárny a dlužná částka za topení je více jak 200tis?
  Jaká je přesná výše závazku společnosti A1 Commerce s.r.o. vůči dodavateli tepla nevím, protože je to záležitostí vztahu dodavatel a odběratel.

  Co mě, jako zástupce města a pronajímatele, zajímá je dodržování nájemní smlouvy. Proto Rada města Zliv na svém středečním jednání rozhodla o zaslání písemné výzvy upozorňující na nutnost dodržování všech podmínek smlouvy.

  4. Jak budete postihovat p. Kláska za černý výlep a ničení městského majetku?
  Město postupuje zcela stejně jako v minulosti u p. Pražáka, který byl také za podobné situace vyzván k odstranění výlepů. Pokud výlepy nezmizí do 09.10.2014, budou v souladu s usnesením Rady města Zliv odstraněny na náklady společnosti A1 Commerce s.r.o.

  5. U bývalého nájemce byl jako hlavní důvod výpovědi uveden tento: „porušení smlouvy konáním prodejních akcí“. Jak je možné, že nadále probíhající prodejní akce najednou nevadí a nejsou důvodem k výpovědi?
  Společnost A1 Commerce s.r.o. si na rozdíl od předchozího nájemce pravidelně, v souladu s nájemní smlouvou, žádá o povolení provozovat tyto akce – pro tento rok usnesením Rady města Zliv č. 750/14 ze dne 22.1.2014.

  6. Co vy osobně si myslíte o budoucnosti a fungování Kulturního domu?
  Co si já osobně myslím není vůbec rozhodující. Smluvní záležitosti nájmů v souladu se zákonem o obcích plně spadají do kompetence rady města, kde jsem pouze jedním hlasem z pěti.

  Podnikatelské aktivity současného majitele společnosti A1 Commerce s.r.o., jeho hospodaření, pracovněprávní vztahy ani podmínky prodeje společnosti nejsou pro město relevantní a nemohu se k nim vyjadřovat.

  7. Jak probíhala poslední inventarizace majetku v KD?
  Inventarizace probíhá v souladu se směrnicí o inventarizaci, každoročně v období před vánoci, předsedou hlavní inventarizační komise je Tomáš Kučera. Výsledky inventarizace jsou schvalované zastupitelstvem a kontrolované Jč. krajem v rámci účetní závěrky a závěrečného účtu města.

  S pozdravem

  Ing. Jan KOUDELKA,
  starosta města Zliv “

  S přáním zdravého úsudku, Mgr. Klára Koudelková

  • Tomáš Kučera napsal:

   Situaci nechci nijak komentovat, nevidím do ní, protože jsem se o ni nijak blíže nezajímal. Pobavil mě jen fakt, že ani v této souvislosti pan Koudelka nezapomněl zmínit mě, přestože s tím nemám nic společného a v KD jsem nikdy na inventarizaci nebyl ani formálně 🙂

Zanechte komentář