Rok s novým vedením města

Zliv  »  Problémy Zlivi  »  Rok s novým vedením města
19. 11. 2015 Bez komentáře ›› Tomas Kucera

Na radnici se zhruba jeden rok schází nové vedení města, které vzešlo z posledních komunálních voleb. Co se během uplynulého roku stalo, jaké největší záležitosti jsme řešili? Co se podařilo a co je naopak nutné zlepšit? Pokusil jsem se vybrat to nejdůležitější.

Úřad

Ihned po volbách bylo třeba obsadit všechny pozice ve všech možných orgánech, výborech a podobně, následně bleskově schválit rozpočet na rok 2015 a také definitivně potvrdit i nový územní plán města, a to všechno v celkem rychlém sledu. To se podařilo a kromě toho, že po pár měsících odmítnul pan Pisinger nadále působit jako předseda kontrolního výboru (a nikdo jiný z opozice kupodivu také zájem neměl, takže teď se koalice „kontroluje“ sama) a kromě toho, že někteří členové opozice nebyli s to pochopit zákonitosti územního plánu, pro který sami hlasovali, a na místech parcel pro domy vymýšleli zařízení, která tam být jednoduše nemohou, tak se v tomto ohledu nevyskytnul žádný problém.

Největší projekty

Největší investiční akce města v uplynulém roce byly následující – výstavba výtahu na městském úřadě, dokončení oprav komunikací v ulicích Fučíkova a Boženy Němcové, veřejné osvětlení tamtéž, plus započetí výstavby nového veřejného osvětlení v ulici Bezdrevské, další fáze rekonstrukce městského zařízení u rybníka Mydlák, obnova vodohospodářského majetku města a rekonstrukce sociálních zařízení ve škole a ve školce. To všechno se podařilo a pouze to tu konstatuji, vůbec není třeba se tím nějak prsit, protože by takřka všechny tyto projekty realizovalo velmi pravděpodobně jakékoli vedení města. Což si asi na rozdíl ode mě neuvědomují někteří lidé, kteří v předvolebních letácích sepisovali všechny „své“ obrovské úspěchy, mezi něž patřily třeba opravy kanalizace apod.

Proč není „stezka“?

13 milionů bylo vyhrazeno i na realizaci „stezky“ (píši to v uvozovkách, protože 1 km asfaltované cesty vedle hlavní silnice nepovažuji za stezku v pravém slova smyslu) u hlavní silnice na Munice, kterou vymyslelo předchozí vedení města. Naši předchůdci ale bohužel jaksi pozapomněli začít svůj plán také realizovat, takže kromě studie, což je úplný začátek celého dlouhého procesu, nebylo hotovo vůbec nic! Takže jsme museli zadat projektovou dokumentaci, dokumentaci pro stavební povolení a na samotné vyřízení povolení se tudíž čeká dodnes. A tak máme místo „stezky“ zatím jen pár pokácených stromů, což bylo jediné, co bylo dosud možné skutečně udělat. Ale opravdu to není tak, že bychom tuto stavbu jakkoli blokovali, děláme, co se dá.

Zlivská doprava

Snažili jsme se i o spoustu menších věcí, hodně lidí ve Zlivi trápí třeba problémy spojené s dopravou a parkováním a vnímáme to i na radě města. Proto přibyly značky, šrafování na silnicích nebo i retardér u bytového domu a vodorovné dopravní značení bude nově i na frekventované křižovatce u bývalé pošty. Abychom co nejvíc eliminovali i hrůzné parkovací návyky některých občanů, na příští rok se v rozpočtu počítá s výstavbou parkovacích ploch v ulicích Nové, Školní a Jáchymovské. O mnoho víc jako město dělat nemůžeme, zbytek je na každém ze Zliváků. Primárně na těch, co jsou dnes líní popojít k autu o 50 kroků navíc.

Co se změnilo nejvíc?

To, co považuji za největší změnu oproti minulosti, je důsledné oznamování záměrů vedení města všem občanům. Nic neskrýváme, všechny velké projekty jsou jasně specifikovány radou města, předkládány k diskusi na zastupitelstvu a informujeme o nich v městském zpravodaji i jinde. A jaké jsou ty zásadní?

Cyklostezka do Munic

Projekt, který by měl do Zlivi přitáhnout turisty a pro místní občany by konečně vytvořil místo na procházky i pro sportovní vyžití. Původně měl být realizován společně s městem Hluboká, nakonec bude rozdělen na dvě části, Zliv se postará o část od domu s pečovatelskou službou až k odbočce na Vondrov, Hluboká pak z tohoto místa do Munic. Po rozdělení projektu je nyní na řadě nové zadání na vypracování studie proveditelnosti.

Nová tělocvična

Kvalitních sportovišť není ve Zlivi zrovna mnoho. Pro zimní období (ale nejen to) máme pouze maličkou tělocvičnu a stařičkou a taktéž nevelkou Sokolovnu. Provozovat v nich dnes zcela běžné a rozšířené sporty jako florbal, futsal, basketbal a podobně, je prakticky nemožné. Proto chceme vybudovat v areálu školy halu, jejíž rozměry budou odpovídat současné realitě. Primárně ji bude využívat škola, jejíž malá tělocvična je dnes maximálně vytížena a škola musí výuku přesouvat i jinam. V odpoledních a večerních hodinách by ale nový objekt měli využívat samozřejmě i sportumilovní Zliváci. Moderní sportoviště je něco, co tu opravdu chybí, a proto necháváme zpracovat studii, jak by tahle budova mohla vypadat a kde přesně by bylo dobré ji v areálu školy umístit.

Městské hospodářství

Budova, kde sídlí městské hospodářství, dávno nevyhovuje současným standardům a město je na to pravidelně upozorňováno při kontrolách hygieny atp., navíc technika je skladována v různých dalších objektech, kam musí pracovníci MěH docházet. Existoval názor, že by se nový objekt měl vybudovat místo zchátralého statku u Pražáků (ano, tam, kde občané zamítli v referendu sběrný dvůr). Na radě města o tom byla dlouhá diskuse, abychom nakonec došli k názoru, že na náměstí vedle bytových domů a pár metrů od kostela podobný objekt prostě nechceme. Dojde tak k rekonstrukci a rozšíření současného objektu městského hospodářství, kam by se posléze měla vejít i většina techniky. Následně dojde i k likvidaci trosek statku u Pražáků, kde bude postupně vybudováno oplocené místo, kde bude moci docházet ke koncertům, městským slavnostem atp.

Dětské hřiště v Zahradní

Hřišť pro děti bylo v poslední době vybudováno dost, i díky předchozímu vedením města. V okolí Zahradní ulice, kde se výrazně omladilo místní osazenstvo, ale hřiště stále chybí, což se pokusíme brzy změnit.

A co se zatím nedaří?

V závěru je třeba přiznat, že jsou i věci, ve kterých cítím velké rezervy. Zejména mě trápí vzhled a správa webu města, tedy stránek, které si po zadání hesla „Zliv“ najde každý člověk využívající internet jako první. Je to z mého pohledu nedůstojná, odpuzující a neaktuální záležitost. Řešení tohoto problému je ale zatím v nedohlednu, je totiž nutné, aby se o stránky města na takřka denní bázi staral někdo přímo z úřadu, kde pracuje (zcela bez ironie) spousta schopných lidí, bohužel však zejména z generace, která k podobným záležitostem má při nejlepším pasivní vztah.

A právě vztahy mezi lidmi (teď nemyslím vůbec radu, kde je vše nadstandardně korektní) jsou druhou věcí, která mě při řešení záležitostí města hodně trápí. K mému překvapení je mezi některými zodpovědnými lidmi nepochopitelné napětí, rivalita, či antipatie, která při spoustě věcí brání klidnému projednání, neřku-li realizaci. Bylo by pěkné, kdyby se někteří lidé dokázali povznést nad to, že je jim někdo nesympatický, a přistupovali k některým záležitostem v klidu, s nadhledem a věcně.

A ve hvězdách je i záměr vyřešit prostor na náměstí, zejména rozpadající se budovu bývalé pošty. Česká pošta nabízí odprodat objekt, který je sám o sobě vhodný nejvíce k demolici, za astronomické milionové částky, které se navíc už několikrát změnily. To samo o sobě ale není hlavní problém, tím je, že v budově je telefonní ústředna, jejíž přeložení by znamenalo další mnohamilionový výdaj. To, že bychom museli shánět náhradní bytovou jednotku pro místní nájemníky, už je jen ten nejmenší doplněk. Jsme tak v patové situaci, která momentálně nemá pro město schůdné řešení, protože vynaložit přes deset milionů a získat ruinu, to je všechno, jen ne hospodárné nakládání s prostředky občanů.

Ale abych nekončil negativně, jsem závěrem moc rád, že nezapomínáme ani na historii našeho městečka. A když už se nepodařilo revitalizovat pomník padlých z 1. světové války k výročí 100 let konce této strašné události, tak rok poté už je tohle místo důstojné a pěkné.

Snad takové budou i následující roky v radě města…


Zanechte komentář