Ptáme se…

Zliv  »  Problémy Zlivi  »  Ptáme se…
26. 02. 2011 1 komentář ›› Redakce

Pár dnů před třetí schůzí nově zvoleného zastupitelstva je čas se alespoň v rychlosti podívat na to, co nám od poslední doby naše městské vedení schválilo a představilo. Ty z našeho pohledu nejzajímavější rozhodnutí vám předkládáme k diskusi.

Usnesení č. 52/11
Rada bere na vědomí
informaci starosty o výběrovém řízení, otevírání obálek, vyhodnocení nabídek a výběru
nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na výkon funkce „Stavební dozor
investora (technický dozor stavebníka) a Koordinátor bezpečnosti práce“ na stavbě „ZTV Pod
tratí Zliv“ – společnost OTRUBA & PARTNER s.r.o., Boršov nad Vltavou.

Podle našich informací nevyhrála výběrové řízení finančně nejvýhodnější nabídka, protože byla od bývalého starosty pana Štabrňáka. Zaráží nás, že když proběhlo výběrové řízení, a to dle dokumentace prý dokonce otevřené, nikde na stránkách města ani jinde jsme nezahlédli ani řádku o tom, která kritéria rozhodla pro vítěznou nabídku a jaké bylo konkrétní bodové ohodnocení nabídek provedené panem Koudelkou. Pokud totiž vedl OTEVŘENÉ výběrové řízení (což ze zákona nemusel, ale sám ho údajně zvolil), má to dokonce i za povinnost! Proti vybrané firmě samozřejmě nemáme zhola nic, ale pokud je pravdou, že výhodnější nabídka byla odmítnuta jen proto, že ji předložil politický sok, považujeme to za pro Zliv nevýhodné, neboť místní podnikatelé odvádějí část svých daní do rozpočtu města a pokud jsou levnější, a v tomto případě mají rozsáhlou předchozí znalost problematiky, je třeba se povznést nad politické antipatie a volit řešení nejlepší pro město.

Usnesení č. 70/11
Rada bere na vědomí
– informaci starosty o sdělení ředitele firmy Schiedel o konečném prodloužení nájemní smlouvy zubnímu lékaři MUDr. Menzelovi do 24.6.2011, bez laborantky pí. Novákové
– informaci o projektové dokumentaci a stavu bývalé předávací stanice (prostor je menší) a o jednání s projekční kanceláří ALFAPLAN s.r.o., Č. Budějovice ve věci zpracování
grafického návrhu na 2 ordinace

V tomto dalším případě již vedení města, dle dostupných informací, cestu výběrového řízení nevolilo a dodavatele pro projekt nové ordinace vybralo přímo. Na základě jakých kritérií a odborných znalostí není zřejmé a to zvláště za situace, kdy starosta města nemá pro tuto oblast, podle vlastního vyjádření, kvalifikaci.

Usnesení č. 87/11
Rada byla seznámena
s nabídkou firmy WEBHOUSE s.r.o., Jihlava na vytvoření nových webových stránek města
s redakčním systémem, vč. domény a úřední desky za cenu 14 tis. Kč, vč. instalace
a zaškolení a měsíčním paušálem se servisem 1.054 Kč souhlasí s předloženou nabídkou.

Na nový web města se velice těšíme, cenová relace by sice mohla být i o několik tisíců nižší, ale pár stovek sem, nebo tam, to je nakonec maličkost. Je třeba taky pomoci firmám v chudším regionu Vysočina, odkud pan Koudelka pochází. Ale firmu prý nezná a vybral ji náhodou při brouzdáním internetem.

Usnesení č. 88/11
Rada bere na vědomí
informace starosty o
– jednání s firmou STRABAG – ZTV Dolní nám. v pátek 21.1.11
– prodloužení smlouvy MUDr. Menzelovi firmou Schiedel pouze do 31. 3. (původní termín)
a o probíhajících schůzkách projektanta s oběma zubními lékaři

A máme tu opět kauzu „zubní ordinace“. Dle původní zprávy (viz výše – 70/11) byl panu Menzelovi prodloužen podnájem v objektu Schiedelu. Náhle je nám sděleno, že platí původní termín do konce března, bez nějakého vysvětlení. Do té doby ale samozřejmě žádná nová ordinace stát nebude. Co to tedy znamená? Zdá se, že pan Menzel nemá zájem ve Zlivi setrvat a bude pokračovat jen ve své ordinaci v Českých Budějovicích. Ale plánování stavby nové ordinace pro dva zubaře evidentně trvá. Kdo je bude využívat a za jakých podmínek? Inu, budeme se ptát…


Komentáře

  1. Redakce napsal:

    Tak jsme se na jednání zastupitelstva pana starosty ptali na to, proč byla nejlepší nabídka stavebního dozoru od pana Štabrňáka uměle navýšena, aby výběrové řízení nevyhrál. Odpověď by se dala shrnout do věty pana starosty: „Prostě jsem se tak rozhodl.“ Ke stavbě ordinace pak pan starosta řekl, že momentálně zřejmě nechá zpracovaný projekt bez realizace, dokud se nepodaří sehnat nějakého jiného dentistu, protože pan Menzel ve Zlivi definitivně končí.

Zanechte komentář