Problematika zlivských odpadů – jaká je realita?

Zliv  »  Přišlo nám e-mailem  »  Problematika zlivských odpadů – jaká je realita?
16. 01. 2014 7 komentářů ›› Z e-mailu

Rádi zveřejňujeme velice zajímavý příspěvek od pana Soukupa, který provozuje zlivský sběrný dvůr přes dvacet let a vyjadřuje se k několika velice zajímavým dírám v projektu sběrného dvora na náměstí. Opravdu to stojí za přečtení!

Jmenuji se Daniel Soukup,

jsem současný provozovatel sběrného dvora, v současné době ve výpovědní lhůtě.

Vzhledem k tomu, že k Vám, občanům Zlivi, přicházejí informace plánovaném provozu sběrných dvorů, pouze z jedné strany, často neúplné či přímo lživé, rozhodl jsem se napsat tento článek, abych Vám mohl alespoň trochu přiblížit problematiku výstavby nového sběrného dvora. Tato otázka je natolik složitá, že se zde budu věnovat jen některým bodům, pokud by měl kdokoliv zájem o podrobnější odborné vysvětlení, konkrétní čísla, jsem Vám plně k dispozici.

1.)  Potřebujeme nový sběrný dvůr? NE

 V našem městě je vybudovaný sběrný dvůr, který funguje již skoro 20 let. Za celou dobu se tento objekt nemodernizoval, nebylo do něj investováno, proto již brzy nebude stačit a vyhovovat novým normám a zákonu o odpadech. Přesto si dovoluji oponovat radnici a znovu tvrdím, nepotřebujeme nový sběrný dvůr, potřebujeme novou celkovou koncepci nakládání s odpady v naší obci, počínaje popelnicemi, třídícími zvony, a konče sběrným dvorem. Náš současný sběrný dvůr je možné modernizovat, případně celkově zrekonstruovat a bude splňovat stejnou funkci jako radnicí navrhovaný sběrný dvůr na Dolním náměstí. Pokud si člověk pečlivě prostuduje Souhrnnou technickou zprávu Ing. Ladislava Čížka, zjistí, že nový sběrný dvůr je oproti starému vybaven novými kontejnery v ceně 483000,- bez DPH, přibyl kontejner na sklo, o který na starém dvoře žádáme již několik let, ale pro změnu nám zmizel kontejner na azbest, bez kterého to také nelze. Pokud by se stávající sběrný dvůr zvětšil cca o 4 stání pro kontejnery, nabídne nám stejnou funkci jako plánovaná novostavba, ale za nepoměrně nižší náklady. Ano, nedostali bychom na tuto modernizaci dotaci, ale vešli bychom se do částky, kterou bude město doplácet nad výši přiklepnuté dotace, tudíž bychom na tom byli stejně, ne-li lépe jelikož zde budeme moci pracovat jak aktuálně potřebujeme a ne jak určuje dotace(viz níže). Mezi hodnotou projektu 8 893 013,-Kč a výší přiklepnuté dotace 6 178 947,-Kč je díra 2 714 066,-Kč, kterou bude muset obec zaplatit při výstavbě nového sběrného dvora. Za tuto částku by byl stávající sběrný dvůr zrekonstruován dostatečně.

2.)  K čemu bude sloužit nový sběrný dvůr, pokud bude postaven?

Současný sběrný dvůr umožňuje občanům Zlivi ukládat téměř jakýkoliv odpad, nový sběrný dvůr bude(dle projektové dokumentace) sloužit pouze na již vytříděné komodity, jak lze vyčíst ze Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice, která novostavbu povolila. V tomto stanovisku se dočteme, že pod přístřeškem SO 04 budou kontejnery pro vytříděné komodity, mezi které ale nepatří směsný odpad, komunál, který Ing. Čížek pod tento přístřešek zakreslil.

Stejnou informaci se dočteme i v Souhrnné technické zprávě, kde je doslovně uvedeno, že sběrný dvůr bude určen k likvidaci tříděného odpadu. Tudíž se opět dostávám k základní otázce – Kam s ním? V současné době tvoří nevytříděný komunální odpad cca 40-50% veškerého odpadu dovezeného na sběrný dvůr (do této kategorie patří například znečistěné obaly, pleny, směsný odpad typu zametený prach po úklidu ploch, veškerý textil, matrace, čalounění z nábytku, koberce, linoleum, porcelán, obuv, kabelky, hračky, kufry, atd). I když budou občané opravdu svědomitě třídit svůj odpad, stejně toto procento zůstane poměrně vysoké. I když pan starosta poruší povolení Krajské hygienické zprávy a kontejner na tento nevytříděný odpad na dvůr umístí, jeden nebude v žádném případě stačit. V současném dvoře jsou takové kontejnery tři a vyváží se průměrně 2x týdně. Pokud bude jen jeden, bude se muset vyvážet minimálně 1x denně.

3.)  pálení

Často se mluví o pálení na sběrném dvoře, proto mi zde dovolte vysvětlit, o co se vlastně jedná. Na dvoře se pálí pouze dřevěný odpad (nábytek, okenní rámy) a větve (jsou určitě ekologičtější způsoby ale podstatně dražší). Pálení na současném sběrném dvoře probíhá na příkaz minulého starosty, ale i na příkaz současného starosty, který se nyní proti pálení vyhrazuje. Pokud pálení dřevěného odpadu na novém dvoře probíhat nebude, objem odpadu se velmi výrazně zvýší a tímto žádám starostu, aby nám objasnil, z čeho bude platit ukládání takovéhoto množství odpadu. Štěpkovat lze větve. Nábytek,dveře,různé dřevěné konstrukce a okenní rámy štěpkovat nelze.

4.)  umístění – na Dolním náměstí

S umístěním nového sběrného dvora jsou samozřejmě problémy. Ačkoliv si pan starosta myslí, že Zliv nemá žádné náměstí, opět si dovolím oponovat, toto náměstí existuje, a jmenuje se právě Dolní náměstí. O tomto místě toho vím opravdu hodně, sám jsem na této adrese prožil celý život. Víc se rozepisovat nebudu, už zde o tomto psali jiní, vrátím se opět k věcné části mého článku.

5.)  Doprava

S umístěním dvora souvisí otázka nárůstu dopravy. Ačkoliv se nám starosta ve svém projevu ANO snaží namluvit, že dopravní zatížení přilehlého prostoru nebude nijak enormní, zde můžu říct jen to, že pan starosta zřejmě o provozu našeho sběrného dvora mnoho neví.  Když mluvíme o provozní době – čas, kdy je dvůr otevřen občanům, jezdí na dvůr v sobotu průměrně cca 100 osobních automobilů, často s přívěsným vozíkem a nespočet chodců s kárkami, kolečky apod. Podobný provoz je i v úterý, v ostatní dny je provoz slabší. Tyto vozy pojedou mezi starou poštou a „papouškárnou“ a nejenom tam, ale také zpět. Mezi nimi se budou proplétat chodci s kárkami, je možné, že tito chodci zvolí cestičku kolem kostela. Velmi zajímavá bude situace na hlavní křižovatce u staré pošty, kde i bez sběrného dvora jsou havárie poměrně častým jevem. Zde ale chci upozornit občany, že provoz na sběrném dvoře tímto nekončí, skoro každý den probíhá v dopoledních hodinách vyvážení odpadu různými nákladními vozy, které opět budou projíždět ulicí, kde až dosud je zákaz vjezdu nákladním vozidlům. Ze současného dvora velká část odpadu míří od dvora z obce ven, nikoliv na Tyršovu ulici, tudíž občané tento provoz nijak nepociťují.

Pro přehled jsem připravil statistiku odvozu odpadů:

Bioodpad, netříděný odpad a suť se v sezoně ( duben až prosinec) vyváží 2x týdně, mimo sezonu 1x

nebezpečný odpad, barvy, oleje, IPA, azbest – fa Envisan – 1x za 3 týdny

elektrowin – 2x měsíčně

šrot – 1x měsíčně

papír – 1x týdně

polystyren 2x měsíčně

PET (plastové obaly) 1x za 2 měsíce

pneumatiky při přezouvání 2x měsíčně

podle nového návrhu – nastane neustálé převážení štěpkovače, větví, nábytku, zeleného odpadu – několikrát denně. Pan starosta v dokumentu ANO píše, že biodpad bude pravidelě odvážen, čímž se zamezí zápachu. Nevím, jestli pan starosta někdy navštívil sběrný dvůr v letních měsících, pokud ano, jistě zjistil, jaký zápach se kolem tohoto odpadu line. Jedná se nejen o trávu, ale o shnilé ovoce, zeleninu, podestýlky od zvířat apod. Tento odpad je velmi cítit již po několika hodinách, bude jej nutné odvážet alespoň 1x denně, jinak přítomnost dvora pocítí nejen obyvatelé „papouškárny“

Opět si řekněme, že všechny vozy pojedou tam, ale i zpět, tedy je nutno násobit.

Pokud zde bude umístěno zázemí Městského hospodářství, přibude ještě provoz traktůrků, sekaček, aut apod. ráno ven, v poledne zpět.

Nechci ani domýšlet jaký provoz bude spojen se svážením odpadu ze zvonů do plánovaného sběrného dvora.

Jen taková drobná otázka na pana starostu – jak bude sběrný dvůr fungovat o pouti,slavnostech města apod.? Bude zavřený, nebo budou kolem kolotočů a stánkařů projíždět vozidla s odpadem nebo dokonce přestěhujeme pouť a další akce někam jinam?

6.)  provoz Městského hospodářství

V dokumentu ANO nás pan starosta seznámil, že v objektu nového sběrného dvora bude moderní víceúčelový objekt, který bude sloužit i potřebám Městského hospodářství.Zřejmě tímto pan starosta myslí halu,označenou v projektu jako Skladový objekt.Tím nám taky vysvětluje,proč na uskladnění štěpkovače,váhy a rudlíku potřebujeme halu 220m2. Toto je ale v hrubém rozporu s přidělenou dotací. Dotace je určena pouze na vybudování nového sběrného dvora, nikoliv zázemí pro Městské hospodářství. Pokud město bude objekt takto využívat, jedná se o dotační podvod, hrozí vrácení dotace, v případě prokázání úmyslu dokonce trestní stíhání. Objekt vybudovaný z dotačních peněz se musí využívat pouze k účelu daném dotací po dobu minimálně 5ti let. Jinak opět hrozí,že se budou peníze vracet.

Schválená dotace neumožňuje ani třídit v objektu odpady ze zvonů svezených z města (sběrný dvůr není třídička  odpadu)

7.)  finanční stránka projektu

pan starosta nám zde tvrdí, že je nutné využít již přiklepnutou dotaci, že už nikdy jindy žádná jiná nepřijde. Toto je holý nesmysl, v oboru se pohybuji víc než 20 let a mám kolem sebe lidi s právním i ekonomickým vzděláním a lidi s bohatými zkušenostmi s vyřizováním dotací z EU a mohu jen dodat – nenechte se tímto zastrašit, peníze z EU v kapitole životní prostředí (nakládání s odpady) potečou i nadále, i po skončení volebního období nynějšího pana starosty.

8.)  finance za provozování sběrného dvora – Existuje rodina…

 na toto nařčení nebudu reagovat touto cestou, ale pokusím se Vám zde vysvětlit, jaké nesmírné sumy se v tomto pohybují. Za provozování sběrného dvora dostávám od města 10 000,-Kč bez DPH měsíčně.Jelikož nejsem zaměstnanec města,z této částky financuji daně, odvody, veškerý provoz dvora, naftu, telefony, krmivo pro hlídacího psa, nákup vybavení – klece, žoky, dílna, nářadí apod. K této částce je nutné přičíst peníze, které si vydělám prodejem kovů. Zde chci upozornit, že kovy nepřijdou nikdy na sběrný dvůr ve své čisté podobě, vždy je nutné je vytřídit, nářadím rozebrat, roztřídit, odvézt apod. Z tohoto procesu mám měsíčně průměrně 7000,-Kč. Dále odvážím papír, za toto ale je takové minimum, že mi to pokryje náklady na dopravu. Můj roční příjem je tedy cca 204 000,-Kč tzv. hrubého. Objem odpracovaných hodin je dle sezony 150 – 180 hodin měsíčně (opravdu nejde jen o hodiny v provozní době, ale též vyvážení odpadu, úklid, dotřiďování, manipulace s popelem z pálení atd.,atd.)

Na dvoře nejsou,kromě mne, žádní zaměstnanci, pomáhá mi již léta můj otec a pár známých důchodců, kteří toto místo považují za skoro svůj druhý domov a tráví zde svůj volný čas, aby nebyli vyčleněni ze společnosti. Z výše uvedených částek vyplývá, že bych zaměstnance neměl ani z čeho zaplatit. Já sám vedu sběrný dvůr jako přivýdělek, mám hlavní zaměstnání jinde, toto by neuživilo ani mne samotného. Nevím, jak dokáže z těchto peněz město uživit 2 (v případě dvou dvorů min. 3) zaměstnance, když náklady na jednoho zaměstnance jsou při platu:

8 000 čistého – 145200,-Kč ročně,

10 000 čistého – 186000,-Kč ročně,

12 000 čistého –  232800,-Kč ročně,

15 000 čistého – 302400,-Kč ročně

Toto jsou však pouze holé mzdové náklady,k tomu je nutné přičíst příplatky za soboty,dovolené a další náklady spojené se samotným provozem sběrného dvora.

Dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice budou na novém sběrném dvoře 2 zaměstnanci, můžete si tedy výše uvedené částky zdvojnásobit. V případě, že bude v provozu i stávající sběrný dvůr, jak nám starosta nabízí  ve svém dokumentu ANO, kde píše, že odběr bioodpadu zůstane ve stávající kompostárně zachován, je nutné si přidat dalšího zaměstnance. O neustálém pendlování vozidel mezi dvory ani nemluvě.

Tím se dostáváme k dalšímu bodu:

9.)  provoz dvou sběrných míst

Toto řešení vzniklo zřejmě až pod tlakem občanů proti výstavbě nového dvora, jinak si tento paskvil nedokáži vysvětlit. Stávající objekt není možné použít jako kompostárnu, nesplňuje dané normy, tudíž by bylo nutné tento dvůr přestavět, jak nám starosta ostatně nabízí v dokumentu ANO. Zde upozorňuji, že se dostaneme do stejného kolečka, dotace nebude určena na přestavbu, ale pouze na výstavbu nové kompostárny. Zde se opět dostávám na začátek, proč tedy rovnou nezbourat stávající sběrný dvůr a nevybudovat na tomto místě veliký komplex na pozemcích města, kde by byla funkční kompostárna, sběrný dvůr a zázemí pro Městské hospodářství? Územní plán stačí změnit v zastupitelstvu, o dotaci na nový lepší projekt lze požádat v dalším dotačním období a vybudovat promyšlený a funkční objekt za městem na místě, které vyhovuje již skoro 20 let všem občanům Zlivi. Jen by se to již zřejmě nestihlo v tomto volebním období současného starosty Koudelky.

 Když jsem ve Zlivi před 20ti lety s odpady začínal, měl jsem spoustu nápadů, jak to dělat. Na mnoho věcí jsem z různých důvodů nedostal prostor, některé mé projekty realizovali jiní, něco se podařilo zrealizovat. Ale věřte, že můj osobní prospěch byl vždy až na druhém místě. Pokud se mi podařilo městu nějak ušetřit (tříděním, rozebíráním, přesvědčováním občanů k třídění atd.) finanční prostředky, nebo výrazně omezit objem odpadu, který posíláme do země, měl jsem vždy pocit, že tato práce má smysl. Na tom,že jsem za práci dostával peníze, nevidím nic nemorálního (tak to prostě chodí, práce ´= mzda).


Komentáře

 1. Vladimír Čech napsal:

  Souhlasím a nechápu radní, jak je to jen mohlo napadnout.
  Ekonomika provozu a dopravní situace by měla být dostatečným argumentem pro NE, když už chybí empatie pro prostředí.

 2. Vladimír Čech napsal:

  Na celé věci okolo SD mne mrzí také jedna věc. Kolik času, energie a finančních nákladů na obecní referendum je třeba vynaložit na „smetení“ jednoho hloupého nápadu našich radních.
  Proč se nenašel při veřejném zasedání 11.12.2013 alespoń jeden radní či zastupitel a nezkusil podat protinávrh ?
  Např.:
  Než budeme hlasovat o referendum, pojďme pod váhou argumentů oponentů SD hlasovat o smysluplnosti realizace tohoto SD a ušetřeme náklady na referendum. Pokud převáží hlasy PRO SD, nechť rozhodne referendum.
  Mohli jsme pak ušetřený čas a nervy věnovat dětem, vzdělání, relaxaci a pod.

  • Tomas Kucera napsal:

   Pane Čechu, přesně tohle jsem jako zastupitel navrhoval, aby referendum vůbec nebylo, dost na tom, kolik peněz stál už ten nesmyslný projekt. Bohužel, souhlasili se mnou snad už jen pánové Honsa a Štabrňák, tuším i pan Čipera.

   Ale vězte, že i referendum je velký posun, ještě pár dnů předtím to vypadalo, že Koudelkovci a komunisti prohlasují okamžité schválení.

 3. Lucie napsal:

  Nad tím mi zůstává rozum stát. Jak je možné, že tak hloupí lidé můžou rozhodovat o osudu Zlivi? Problémem je asi to, že mladí lidé nechodí k volbám a tak rozhodování zůstává na důchodcích, kteří vidí „červeně“ a nebo věří „šmejdům“ ,kteří jim naslibují hory doly a pak to dopadá takhle. Samostatný plán na výstavbu sběrného dvora a cyklostezky je pro mou osobu zcela nepochopitelný. Jak je možné, že tento projekt dostal až do takové fáze, aniž by se o tom jednalo veřejně? Vím, že dotace z EU je v dnešní době nejhojnější korýtko, ale čeho je moc toho je příliš. Myslím, že kdyby se udělal důkladnější audit na MÚ, tak by jsme se ještě hodně divili. O odměnách pana starosty nemluvě. Je mi jen líto, že to odnáší občané Zlivi. Především obyvatelé „papouškárny“ a „kapučína“ a z části i ti lidé, kteří koupili předražené parcely na placu z částečným výhledem na Bezdrev a teď místo užívání si letního vegetu na zahrádce v „satelitní“ části Zlivi, budou čmuchat smrad ze skládky. Podle mého názoru to snižuje cenu parcel, ale to je na další a delší povídání. Jestli si myslí, že hala zabrání šíření se zápachu z odpadů tak jsou na omylu. Zkuste se projít kolem popelnic třeba na sídláku, nebo někde kde je větší koncentrace těchto nádob a zjistíte, že i přes zavřené poklopy se line neskutečný smrad. Teď stačí si ten smrad několikrát znásobit a můžete si už teď živě představit, jak to asi bude vypadat v okolí Sběrného dvora. A v létě? Lidé v papouškárně, by si měli dopředu vybavit byty klimatizacemi, jelikož pochybuji, že se bude dát větrat.
  Je to HNUS HNUS HNUS a člověk který s touto výstavbou souhlasí musí být bezpáteřní, bezohledný a především HLOUPÝ!!! I kdyby tento plán nebyl z hlavy pana starosty, tak by bylo na místě jeho předčasné odstoupení, jelikož za tohle všechno zodpovídá. Já osobně, kdybych udělala takovou botu, tak odstoupím už jenom z toho důvodu, že by mi byla hanba i takový nesmyslný projekt poslat dál, nebo o něm pouze uvažovat. Po všech informacích, co jsem se o panu starostovi dozvěděla ho nemohu nazvat jinak, než dotační pijavicí bez špetky soudnosti a zdravého rozumu. Jen si ještě chvilku chrochtejte z toho svého korýtka, však na každou ….. se vaří voda. Neomlouvám se za urážku, za svým názorem si stojím a doufám, že se dotyčný probudí z toho svého korýtkového mejdanu a uzná nesmyslnost projektu/projektů.

  • Částek Josef napsal:

   Vážená Lucie,pokud si připadáte chytrá,a to zřejmě připadáte když všechny kdo mají jiný názor nazýváte hlupáky, a pokud si tak pevně stojíte za svým názorem,že neváháte sypat kolem sebe urážky jiných,nechápu proč se pod svůj názor nedokážete podepsat…….myslím že zabývat se názory anonymů je naprostá ztráta času,pro všechny!

 4. Jiri Boubal napsal:

  Pokud bude více než 800 hlasu v místnim referendu pro NE(musí být), nechal bych dvojici Koudelka-Tlamsa zaplatit nåklady na vypsånī referenda.

  • Tomas Kucera napsal:

   A k tomu je třeba připočíst ještě peníze zaplacené za projekt! To by se chlapci prohnuli… ale oni to nechají v klidu zaplatit nás všechny a málem nám to ani nehodlali sdělit.

Zanechte komentář