Starostův deníček = zdroj kvalitní zábavy

Zliv  »  Problémy Zlivi  »  Starostův deníček = zdroj kvalitní zábavy
22. 01. 2014 5 komentářů ›› Redakce

Po dva roky umlknul populární deníček pana starosty na oficiálních stránkách Zlivi (jinými slovy propaganda jeho osoby nejhrubšího zrna za peníze nás všech). Teď se vrátil a je zábavnější, než kdy předtím. Pokud ovšem některé své reakce myslí pan Koudelka vážně, nelze se divit, že se k nám dostal níže ocitovaný názor pana Drázdy, který je jeho slovy pobouřen.

Nejprve bychom rádi zareagovali na jeho text k našemu letáku, který byl distribuován zlivskou poštou. Je neuvěřitelné, že člověk, který má spravovat město, neumí přijít na stránky problemyzlivi.cz, které leták inzeruje, a kliknout na oddělení kontakt, kde by se dočetl: „Redakční rada našich stránek se skládá ze tří řádných členů, kterými jsou zastupitelé města Zliv Tomáš Kučera a František Honsa. Dále pak Miloš Vitha.“ Takže, kdo je podle vás, pane Koudelko, anonym???

Ke zbytku asi nemá smysl se příliš vyjadřovat, jasné je, že podle stanoviska ministerstva vnitra, které bylo předloženo na posledním zastupitelstvu, byly peněžité dary pro pana Koudelku jednoznačně protizákonné. Pokud byly tak křišťálově čisté, tak proč tentokrát nebyly před zraky mnoha občanů schváleny? A odměnu za Zlivan pro vlastní firmu pan Koudelka vlastně přiznává. A navíc si nepamatuje, že své manželce právě za Zlivan schvaloval odměny pro nečleny zastupitelstva v době, kdy ještě v zastupitelstvu nebyla (nahrazovala až paní Klímovou po jejím odstoupení).

Teď už z dopisu pana Milana Drázdy:

Nevím, proč pan starosta obnovil své svěřování deníčku, jen doufám, že to nebylo proto, aby urážel své spoluobčany nebo jim vědomě neříkal pravdu.

Musím se důrazně ohradit za skupinu NE proti zápisu do starostenského deníku ze dne 9. 1. 2014, kdy se nám pan starosta svěřuje, cituji: „… odpoledne jsem delegoval členy komisí, které budou dohlížet na hlasování v místním referendu … „. V další části si čtenářům postěžuje, že ze strany tábora NE byla nominace členů provázena snahou mít v komisích většinu členů. Po informaci od starosty, kterou nám poslal na mail, o počtu lidí v komisích (tři komise okrskové a jedna místní po 5 členech) jsme si spočetli, že bude třeba 20 lidí a ing. Horn, který byl tímto jednáním pověřen, předal na MÚ celkem 10 jmen. Jednoduchým matematickým úkonem zjistíme, že se jedná o přesnou polovinu a ne většinu.
Pan starosta delegoval členy komise, aby dohlíželi na hlasování, ale lidem za skupinu NE to samé podsouvá jako sprosté slovo a uráží je tím, že ti zkušení tam jdou, na rozdíl od nich, pracovat a ne jen kontrolovat. Mám za to, že práce komisaře, a je jedno, jestli u voleb nebo při referendu, je převážně o kontrole, transparentnosti a spravedlnosti. Je to snad tak, že když dva dělají totéž, není to totéž? Na myšlenku o manipulaci a zkreslování výsledku hlasování v místním referendu přišel starosta už sám.

A pokud se týká referenda, je fakt, že jej ve skutečnosti navrhla rada města a schválilo zastupitelstvo, ale kdyby nebyl vyvinut tlak občanů, tak další zastupitelstvo by umístění SD na Dolním náměstí bez uzardění schválilo, i se starostovým peněžitým darem! Stejně jako na stejné schůzi schválilo kilometr cyklistické stezky s problematickými stavebními úpravami a bez vykoupení posledních 50 metrů pozemku za cca 13,5 milionu.
Mylná informace je v deníku i u data 6. 1. 2014, kde pan starosta tvrdí, že na náměstí v Netolicích je sběrný dvůr. Nevím, jestli jenom redaktora MF Dnes špatně pochopil a informaci poslal dál, nebo to byla cílená kachna, ale v Netolicích mají historické náměstí, na kterém není umístěn žádný sběrný dvůr. Lehce se o tom přesvědčíte na stránkách Netolic. Tam je SD označen šipkou i s adresou a kontaktem.

Omyl bych pochopil, ale v kauze „sběrný dvůr“ již bylo starostou vyřčeno tolik cílených dezinformací, že i důvěřivý člověk má již pochybnost o objektivnosti.


Komentáře

 1. Mgr. Klára Koudelková napsal:

  Dobrý den,
  ráda bych připomenula, že Vám redakce neříká pravdu. Nedostala jsem žádnou mimořádnou odměnu za práci na Zlivanu. Že se grafické řešení neudělá samo možná mnozí chápou. Ona písmenka a obrázky se sama nenasypou a nerozběhnou po papíře, nevytisknou a do schránek nedoběhnou… Pokud Vám cena za grafické zpracování přijde vysoká, zeptejte se grafika pana Prčka, kde se běžné ceny grafického zpracování jedné strany pohybují. Sám byl velmi udiven, že je někdo ochoten to za tyto peníze dělat… Ale toto není předmětem sporu. Pokud bude redakce tak laskava, očekávám omluvu z jejích úst zde na stránkách a v příštím vydání Zlivanu. A že pan Kučera má selektivní paměť dokazuje i informace v tisku, že pro referendum hlasovali všichni zastupitelé. Omyl, pan Kučera pro vyhlášení referenda nehlasoval. Budiž mi svědky nejen zápis ze schůze, ale i mnoho těch, kteří přišli proti sběrnému dvoru hřímat. Je s podivem, že zastupitel zaštiťující svým vystoupením tuto skupinu obyvatel PRO REFERENDUM NEHLASOVAL!
  Děkuji a přeji všem hodně rozumu při čtení těchto stránek a osobní odvahy při hlasování PRO nový sběrný dvůr.
  S pozdravem Mgr. Klára Koudelková

  • Tomas Kucera napsal:

   Za práci na Zlivanu jste v době, kdy jste nebyla v zastupitelstvu, dostala odměnu jako členka Kulturní komise, sama jste to na Facebooku přiznala. Grafika se jistě sama neudělá, ale že ji v tichosti (aniž by to kdokoli tušil, včetně redakce Zlivanu) vyvedete do rodinné firmy, to přijde normální asi jen vám.

   Já jsem celou dobu tvrdil, že projekt sběrného dvora má být smeten ze stolu, protože občané dali jasně najevo, že ho nechtějí, už před referendem. Že jste vy a komunisti potřebovali vyhodit kromě peněz za projekt ještě další desítky tisíc za referendum, to je pravda, pro tuto variantu jsem nehlasoval.

   • Mgr. Klára Koudelková napsal:

    Dobrý den vážení redaktoři Kučero, Honso a Vitho,
    stále očekávám Vašimi ústy omluvu. Viz informace nahoře. ZA ZLIVAN JSEM ŽÁDNOU MIMOŘÁDNOU ODMĚNU OD MĚSTA NEDOSTALA. Firma Gold bar mi rovněž žádnou odměnu nevyplatila. Pane Kučero,že jste přestal být účasten na přípravě Zlivanu již po prvních číslech není můj problém, sám jse mě informoval, že Vám nemusím vše přeposílat … Zbytek redakce problém s grafičkou řešil … Paní Drdová i Smíšková…
    Opět nemluvíte pravdu!
    S pozdfravem Mgr. Klára Koudelková

    • Tomas Kucera napsal:

     Cituji váš příspěvek na Facebooku: „Ano, za práci v kulturní komisi jsem odměny dostávala, nicméně ta nemá na starosti jen Zlivan.“

     Ale má na starosti i Zlivan, to je výroková logika, paní Koudelková. Takže žádná lež se nekonala, pořád nechápu, za co se omlouvat.

 2. Miloš Vitha napsal:

  Dobrý den paní Koudelková,
  nejen z Vašich příspěvků na Facebooku jasně vyplývá, že Vaše žádost o omluvu je neopodstatněná.

Zanechte komentář